Om Ronny Lyberg Byggkonsult

Ronny Lyberg Byggkonsult AB startades 1990 av Ronny Lyberg.

Bakgrund.: Ronny Lyberg började som byggnadsarbetare och samtidigt utbildade sig till byggnads-och anläggningsingenjör. Verksam inom byggbranchen som byggnadskonstruktör, mätningsingenjör, arbets/platschef vid stora anläggningsarbeten såsom Igelsta kolvärmeverk, tunnlar, försvarsanläggningar med mera.

Började på Botkyrka kommun 1987 som Bygg och va-inspektör fram till 1994. Från 1994 -2009 som projekt och byggledare inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Erfarenhet av att driva stora infrastrukturprojekt, samt Va-projektering.

Idag är våra uppdragsgivare, kommuner, fastighetsbolag och entreprenörer.

Vår erfarenhet och kunskap avser byggkonstruktioner, infrastruktur (vägar och va).

Idag ägs företaget av Ronny och Lotta Lyberg, verksamma i företaget.

Vi kan åta oss samtliga typer av uppdrag inom byggprocessen såsom utredningar, projektering, projekteringsledning, kostnadsbedömningar och kalkyler, projektledning, anbudsutvärderingar, upphandling, byggledning, kontroll, besiktning.

Med hjälp av våra underkonsulter inom kompetensområdena: Konstruktion, Vs, Vent, El, Miljö, Energi, Brand och Ljud kan vi åta oss det totala konsultuppdraget.

Myndighetskrav och miljölagar är minimikrav för vår verksamhet.

Vårt mål är att genomföra varje uppdrag med ett optimalt resultat både tekniskt och ekonomiskt så att kundens kvalitets- och miljökrav uppnås.

 

Verksamheten är inriktad på projekt- och byggledning och projekteringsledning.